Iceland Icon
Látum náttúruna njóta vafans Framtíðin felst í lokuðum sjókvíum og landeldi. Skorum á stjórnvöld að móta skýra stefnu um sjálfbærni í fiskeldi og standa þar með vörð um náttúru Íslands og villta laxastofninn hér á landi.
Fiskeldi

Opið fiskeldi

 • Miklar sleppingar
 • Laxalús
 • Erfðablöndun
 • Mikill laxadauði
 • Mengar lífríkið
 • Mikil lyfjanotkun
Fiskeldi

Lokað fiskeldi

 • Engar sleppingar
 • Engin laxalús
 • Minniháttar mengun
 • Engin eiturefni
 • Sjálfbær framleiðsla
 • Minniháttar umhverfisáhrif
 • Dýravelferð
 • Hágæðavara
Varnarorð Kjersti Sandvik - blaðamaður Fiskeribladet: Icelanders are taking a great risk if they are planning to make the same mistake we did here in Norway. They are endangering the Icelandic salmon stock. This type of farming is a great risk
Norskt eignarhald

Hvað getum við lært af Noregi

Noregur er stærsti framleiðandi á laxi í heiminum í dag og er framleiðslan um 1,2 milljónir tonna. Iðnaðurinn hefur haft víðtæk neikvæð umhverfisáhrif þar í landi. Stærsta einstaka ógnin er fiskur sem sleppur úr kvíum og hrygnir með villtum laxi. Slík viðvarandi erfðablöndun  hefur varanleg áhrif á erfðamengi stofnsins – sem leiðir til hnignunar hans.

Árlega er tilkynnt að um 200.000 fiskar að meðaltali sleppi úr opnum sjókvíum við Noregsstrendur en það er fjórfalt magn villta stofnsins hér á landi

Hörmung í Noregi
Lokað laxeldi

Sjálfbært fiskeldi

Laxeldi er ýmist stundað í opnum og hálflokuðum sjókvíum, eða í tönkum í sjó og á landi. Talað er um opin eða lokuð kerfi eftir því hvort hægt er að stjórna innstreymi, afrennsli og úrgangi frá eldinu.

Í opnum sjókvíum sjá hafstraumar um hreyfingu sjávar og úrgangur fellur stjórnlaust til botns eða flæðir út í umhverfið ásamt laxalús, örverum og veirum sem bera með sér sjúkdóma. Eftir því sem kerfin verða lokaðri er hægt að hafa meiri stjórn á straumi, súrefnisinnihaldi, hitastigi og úrgangi.

Lesa nánar um lausnina

Ég styð sjálfbært sjóeldi

Framtíðin felst í lokuðum sjókvíum og landeldi.